Service & support

Här hittar du svar på vanliga frågor kring bland annat drift, leverans, garanti, underhåll och service. Ibland löser man saker enklast per telefon eller öga mot öga. Din återförsäljare och lokala spa-expert hjälper dig gärna rätt med frågor om skötsel, daglig användning, problem med vatten, rengöring och allmänt bruk.

Serviceanmälan

Aquae är Svenska Bads servicepartner och de tar hand om alla serviceärenden. Om du har problem med ditt spabad efter att ha försökt felsöka själv kan du klicka här för att komma till Aquaes serviceanmälan. Fyll i dina uppgifter så noga som möjligt så återkommer Aquae till dig så snart som möjligt. Det går även bra att beställa reservdelar på servicesidan.

Vid leverans

Spabadet levereras på högkant. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Om spabadet är fraktskadat rapportera detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln.
Om det skulle finnas repor eller sprickor i bottenplattan på spabadet räknas det inte som skada, eftersom bottenplattans enda uppgift är att hålla isoleringen på plats och inte påverkar funktionen. Nu kan du avlägsna emballaget.

Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag, så som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor som spabadet kan stå på.

Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere (Gäller ej modell Svalbard). Man ska ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare ska installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel, borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats. El schema för behörig elektriker finns på insida av elektronikboxen

Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen (gäller ej modell Sarek).

Serviceluckan sitter med skruv eller kardborre (OBS! Skruvarna avlägsnas och dras åt för hand, ej med skruvdragare).

Fyll på vatten med en trädgårds slang via filterhålen i spabadet. Vattnet ska fyllas upp till nederkant av nackkuddarna. Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är strax under nackkuddarna. När vattnet är påfyllt, öppna serviceluckan och försäkra er om att det inte finns något läckage (pumpanslutningar kan vibrera loss vid transport).

Montera dit filterna, i filterhålen (OBS! ta av plastskyddet från filterna).

Strömsätt nu spabadet, tryck ej på några knappar på manöverpanelen inom 10 minuter, detta pga att spabadet gör en självkontroll. Förinställda grader kommer att nås inom 24 timmar.

Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas, samt att 70 cm runt de övriga sidorna vara tillgängliga för serviceman vid behov. Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.

Underhåll

För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

För en komplett skötelguide kan ni ladda ner denna “Skötselguide SPABAD“, som även finns med i startkitet. Grunderna för ett bra skött spabad ser ut såhär:

 • Filter ska rengöras regelbundet, 2ggr per månad c:a.
 • Filter tas ur och sprayas med filtercleaner, låt filterna ligga i en hink med vatten i ca 30 min.
 • Plocka upp filterna och skölj av under rinnande vatten.
 • Använd inte spabadet utan filter.
 • Var 4–6 månad byt till nya filter.
 • Chockklorera inte spabadet med locket på. Vid klorering med granulat låt hela locket vara av i 20 – 30 minuter.
 • Kolla pH-värdet i vattnet med jämna mellanrum.
 • Byt vatten 2–4 gånger per år om du badar en till tre gånger per vecka.

Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Pipecleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda pipecleaner i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.

Garanti

Vi på Svenska Bad vill att du ska känna dig trygg i ditt köp av spabad. Varje bad är fyllt med 20 års erfarenhet och djup kunskap i material, teknik och konstruktion. Genom åren har vi lärt oss vad som krävs för att leverera badupplevelser i den absoluta toppklassen. Pumpar, styrsystem och värmare kommer från marknadens bästa leverantörer.

Trots detta kan saker ändå gå fel och då är det viktigt att du som kund snabbt får hjälp. Under Serviceanmälan nedan kan du anmäla ett eventuellt fel, så återkommer våra servicetekniker inom kort.

Vi lämnar följande garantier på våra spabad:

 • 10 års garanti på ram och stomme (Obs, gäller ej yttre sidopaneler).
 • 5 års skalgaranti på akrylbaljan mot krackeleringar och missfärgningar.
 • 3 års komponentgaranti inkl. yttre sidopaneler.
 • Belysning, nackkuddar, UV-C lampa/ozongenerator, lock och filter är förbrukningsvaror med varierande livslängd och ingår därför inte i komponentgarantin.
 • Garanti gäller för spabad som används för privat bruk.
 • På Gotland gäller inte samma garantier som på fastlandet. Reservdelsgarantin gäller, men inte servicegarantin. Det vill säga: Svenskabad ersätter reservdelar under garantitiden och konsumenten själv måste stå för kostnaden för att få reservdelen utbytt av serviceman.
 • Om spabadet står på en ö som är svår att nå med bil, tillkommer en avgift för resan till och från ön.
 • Vi rekommenderar att använda spakemikalier från Spa frog, Chemoform, Poolarspa samt Aquafinesse. Observera att garantin inte gäller vid användning av spakemikalier som inte rekommenderas i vårt produktsortiment som exempelvis Zodiac – Nature2 Spa.

För att våra servicetekniker ska kunna utföra ett serviceärende (t.ex. garanti) är det mycket viktigt att alla sidor av badet är tillgängligt. Svenska Bad står inte för någon kostnad förknippad med att få spabadet tillgängligt för servicetekniker (t.ex. vid garantiärende). Observera att om spabadet står på en ö där det inte går att komma dagligen med bil tas det en avgift för resan när teknikern lämnar fastlandet.

Vid ett eventuellt utbyte av ditt spabad sker leverans och upphämtning till tomtgräns. Svenska Bad AB står inte för några eventuella kostnader vid användning av kranbil, elektriker eller uppstart av spabad. Garantier är personliga och kan inte överlåtas om badet säljs vidare. Observera att garantin slutar att gälla om spabadet säljs vidare.

vanliga frågor och svar

Kontrollera säkringarna i huset. Kontrollera att det finns det ström fram till kontrollboxen i spabadet.

Detta problem kan uppstå vid vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera att samtliga munstycken är öppna. Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.

Bryt strömmen i 10 min och skruva ur filtret. Sätt på strömmen utan filter i badet. Rör ej några knappar på displayen. Vänta 10 min. Starta badet igen.

Samtliga munstycken i spabadet är på och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av karet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.

Fyll upp vattnet till underkant på nackkuddarna.

Den här funktionen är normal under uppvärmning och filtrering. Inga åtgärder behövs.

Spabadet töms med hjälp av gravitationen. Det töms inte alltid fullständigt. Det är inte nödvändigt att tömma spabadet helt och hållet. Om du vill avlägsna den sista lilla vattenresten rekommenderar vi att du använder en dammsugare som kan suga upp vatten.

Patronfilter skruvas ur och spolas rent upprätt mellan lamellerna med varmt vatten med hårt tryck, ej högtryck. När de skruvas tillbaks ska det göras varsamt. Patronfiltren bör torka över natten för bästa effekt.

Ett spafilter ska rengöras och spolas av 1-2 gånger i månaden för att bibehålla ett fräscht vatten och för att spara på utrustningen. Smutsiga filter skapar dåligt flöde genom värmaren och pumparna.

Det finns en naturlig avdunstning av vattnet. Alla som badar för med sig vatten ur spabadet när de kliver ur.