Underhåll

För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

För en komplett skötelguide kan ni ladda ner denna “Skötselguide SPABAD“, som även finns med i startkitet. Grunderna för ett bra skött spabad ser ut såhär:

  • Filter ska rengöras regelbundet, 2ggr per månad c:a.
  • Filter tas ur och sprayas med filtercleaner, låt filterna ligga i en hink med vatten i ca 30 min.
  • Plocka upp filterna och skölj av under rinnande vatten.
  • Använd inte spabadet utan filter.
  • Var 4–6 månad byt till nya filter.
  • Chockklorera inte spabadet med locket på. Vid klorering med granulat låt hela locket vara av i 20 – 30 minuter.
  • Kolla pH-värdet i vattnet med jämna mellanrum.
  • Byt vatten 2–4 gånger per år om du badar en till tre gånger per vecka.

Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Pipecleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda pipecleaner i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.

Frågor & svar om underhåll

Kontrollera säkringarna i huset. Kontrollera att det finns det ström fram till kontrollboxen i spabadet.
Detta problem kan uppstå vid vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera att samtliga munstycken är öppna. Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.
Bryt strömmen i 10 min och skruva ur filtret. Sätt på strömmen utan filter i badet. Rör ej några knappar på displayen. Vänta 10 min. Starta badet igen.
Samtliga munstycken i spabadet är på och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av karet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.
Fyll upp vattnet till underkant på nackkuddarna.
Den här funktionen är normal under uppvärmning och filtrering. Inga åtgärder behövs.

Spabadet töms med hjälp av gravitationen. Det töms inte alltid fullständigt. Det är inte nödvändigt att tömma spabadet helt och hållet. Om du vill avlägsna den sista lilla vattenresten rekommenderar vi att du använder en dammsugare som kan suga upp vatten.

Patronfilter skruvas ur och spolas rent upprätt mellan lamellerna med varmt vatten med hårt tryck, ej högtryck. När de skruvas tillbaks ska det göras varsamt. Patronfiltren bör torka över natten för bästa effekt.
Ett spafilter ska rengöras och spolas av 1-2 gånger i månaden för att bibehålla ett fräscht vatten och för att spara på utrustningen. Smutsiga filter skapar dåligt flöde genom värmaren och pumparna.
Det finns en naturlig avdunstning av vattnet. Alla som badar för med sig vatten ur spabadet när de kliver ur.
0
Din varukorg är tom!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products

Svenska Bad
Brogatan
335 73 Hillerstorp